Autour de Marguerite

Autour de Marguerite

Tot uw dienst!

1899 : Een krantenkiosk wordt beneden aan de square geplaatst. Daartegenover vindt men gedurende lange tijd een urinoir. In 1946 worden er publieke toiletten geïnstalleerd in de kleedkamer van het sportplein.

Coll. Christian Dekeyser

1901 : Een publieke telefoon wordt bovenaan de square geplaatst (hij werkt met een sleutel die bij de buren of bij de wijkagenten opgehaald moet worden). Vanaf 1923 tot in 2015 komt er een publieke telefooncel die met muntjes of met een kaart werkt.

Coll. Christian De Keyser.

1902 : Twee parkeerplaatsen worden voorzien voor de koetsen.  Vanaf 1896 is er ook een halte voor de tramway, die vanaf het Sint-Joostplein vertrekt richting Tervuren. Tot in 1955 zal tram 77 zijn eindstation hebben op de Margaretasquare. Vele trams zullen langs de square passeren vooraleer ze rond 1965 vervangen worden door bussen.

1902 à 1939 : Een (hulp)postkantoor is gevestigd boven aan de square (op nr. 29 en vervolgens op nr. 19-20)

Coll. Christian Dekeyser

1905 : De square wordt officieel erkend als speelplein « ten einde de fysieke ontwikkeling van de stadskinderen te bevorderen ». Er zullen verscheidene sportcompetities georganiseerd worden: tot in 1946 worden er korfbal en kaatsspelen gespeeld; later is dat schermen, basketbal, volleybal en handbal.

Coll. J.-M. Schrynemaeker

1897 : Een apotheek wordt op huis nr. 3 achtereenvolgens uitgebaat door apothekers Proot, Defgnée, Michel, Moreau en Hoc. Georges Michel, apotheek-voetballer op internationaal niveau (rode duivel) sterft in 1928 door een auto-ongeval. De Pharmacie Michel zal tot in 1969 zijn nagedachtenis eren. Op nr. 4 wordt zijn weduwe Tullie Demarez de eerste vrouwelijke arts van de square en dit van 1929 tot 1969. Voor de komst van de artsen zijn het de apothekers die de eerste zorgen toedienen bij ongevallen op de square.

1945 : Een eerste stomerij vestigt zich, wat de families op de square de mogelijkheid biedt om hun was voortaan buitenshuis te doen. In 1966 ziet de Quick Wash, een automatisch wassalon, het daglicht op nr. 8. In 2010 wordt een nieuw wassalon geopend op nr. 30.

© Foto G. Gigante.