Autour de Marguerite

Autour de Marguerite

Een markt! Een kerk!

Menu Expo Winkels en Estaminets
»
Een markt! Een kerk!

In 1901, op een moment dat er in de volksmond al sprake was van het Kerkplein, wacht de square nog steeds op « zijn » kerk. De kerk beloofde voor de buurt « een intense handelsactiviteit en strakke verkeersader » te ontwikkelen. De Heilig-Hartparochie vergadert voorlopig in een krappe ruimte in de Notelaarsstraat.

Concept van kerk voor de square. © Universiteitsbibliotheek Gent BIB.P.014028

De stad, die indertijd liberaalgezind was, verzet zich echter tegen de bouw van een kerk op de square. In 1901 organiseert ze er een vroegmarkt, de Sint Margaretamarkt. Op deze manier hoopt ze de kerk te doen vergeten bij de omwonenden, en de toevallige voorbijgangers naar de Margaretasquare te lokken opdat deze er ook hun inkopen zouden doen.

© Archief van de Stad Brussel, J182

De kleine Sint Margaretamarkt wordt elke ochtend gehouden, behalve op zondag. Men verkoopt er eetwaren, groenten en fruit.

Coll. Christian Dekeyser

Tot in 1905 duikt de kwestie van de kerk geregeld weer op. Stilaan zijn noch de bewoners, noch de parochianen nog geneigd om voor een kerk op de Margaretasquare te vechten :

«  Het zou in alle opzichten jammer zijn het prachtige plein dat de Margaretasquare is en dat zich zo goed leent tot feesten, militaire oefeningen en spelen allerhande, op te offeren. Het staat vast dat de handelaars van de square veel meer voordeel zullen halen uit de organisatie van feesten, volksspelen en samenkomsten van de burgerwacht dan van doopsels, huwelijksplechtigheden en uitvaartdiensten. Laten we de Margaretasquare laten zoals deze nu is, los van elke constructie, maar laten we er in de plaats een dubbele rij kastanjebomen of platanen planten, evenals een twaalftal zitbanken. Zo luidt de wens van de Noord-Oostbewoners. »

Bruxelles Nord-Est, 22/9/1901 ( © Archief van de Stad Brussel, J182)

.  

Men pleit er dus voor om de Heilig-Hartkerk tussen de huizen te bouwen… hetgeen tenslotte zal gebeuren, in de Correggiostraat.

120 jaar later, in april 2021, verwelkomt de square opnieuw een markt, de Margaretamarkt, en dit elke woensdagnamiddag!