Autour de Marguerite

Autour de Marguerite

Een square of een kerk?

Wat brengt nu eigenlijk het meeste op, voor de buurtbewoners en de handelaars?

« Het zou in alle opzichten jammer zijn het prachtige plein dat de Margaretasquare is en dat zich zo goed leent tot feesten, militaire oefeningen en spelen allerhande, op te offeren. Het staat vast dat de handelaars van de square veel meer voordeel zullen halen uit de organisatie van feesten, volksspelen en samenkomsten van de burgerwacht dan van doopsels, huwelijksplechtigheden en uitvaartdiensten. Laten we de Margaretasquare laten zoals deze nu is, los van elke constructie, maar laten we er in de plaats een dubbele rij kastanjebomen of platanen planten, evenals een twaalftal zitbanken. Zo luidt de wens van de Noord-Oostbewoners. »

Bruxelles Nord-Est, 22/9/1901 (Archives de la Ville de Bruxelles)

Circa 1903. Coll. S. Wittemans