Autour de Marguerite

Autour de Marguerite

De estaminets van boven aan de square

Gedurende 65 jaar waren er estaminets gevestigd boven aan de square, op nummers 17 en 23.

Op nr. 17 komt er na een cabaret een café-stokerij, vervolgens een café-brasserie en wijnhandelaar Au Nouveau Siècle ,die vanaf 1907 uitgebaat wordt door Th. Decabooter. Deze verkoopt zijn zaak in 1924 verder aan een zekere Laenen die hem uitbaat tot in 1938. Deze kroeg doet dienst als stamcafé van de kaatsbalspelers op de square.

© Archives de la Ville de Bruxelles, J182.

In 1938 wordt het etablissement door de vroegere wielerkampioen Louis Mottiat overgenomen. Het wordt dan het clublokaal van de Union Cycliste Nord-Est. Na de oorlog wordt het lokaal omgevormd tot de Brasserie du Ballodrome, dat tenslotte verdwijnt wanneer de flatgebouwen worden opgericht. Deze brasserie wordt door de buurtkinderen beschouwd als een toevluchtsoord voor de plaatselijke zatlappen.

Coll. Christian Dekeyser.

Aan het andere uiteinde, op nr. 23, neemt de Brasserie de l’Union de plaats in van een cabaret dat door een wijntapper werd uitgebaat. De brasserie wordt achtereenvolgens door twee dames bediend:  Mevr. Degueldre in 1922-23 (haar man is op hetzelfde adres kleermaker voor dames) en Mevr. Heraly van 1930 tot 1939. Na de oorlog wordt de brasserie verder uitgebaat onder de naam Brasserie de l’Esplanade.

In het nieuwe flatgebouw op hetzelfde adres vestigt zich in 1965 een apotheek.

Almanachs du commerce et de l’industrie de l’agglomération bruxelloise, 1897-1970
Archives de la Ville de Bruxelles